Home » Thời Sự Trong Nước» Tin thời sự : Danh sách ủy viên bộ chính trị khóa 11

Tin thời sự : Danh sách ủy viên bộ chính trị khóa 11

Filed under: Thời Sự Trong Nước |

Sáng 18/1, Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng làm việc tại Hội trường. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên họp.

danh sach uy vien bo chinh tri, danh sach uy vien trung uong dang, danh sach uy vien trung uong khoa 11, danh sach uy vien trung uong

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khóa X trình bày Báo cáo tiếp thu giải trình của Đoàn Chủ tịch về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với các văn kiện Đại hội XI của Đảng.

Theo báo cáo, từ chiều ngày 12/1 đến hết ngày 14/1, Đại hội đã thảo luận phần văn kiện. Đã có 1.402 lượt ý kiến phát biểu ở đoàn và 27 ý kiến ở hội trường. Không khí thảo luận sôi nổi, có trao đổi, tranh luận. Nội dung các ý kiến phong phú, thẳng thắn, tâm huyết.

Danh sach uy vien bo chinh tri khoa 11 - Hầu hết các ý kiến đồng tình với các văn kiện trình Đại hội và cho rằng, nội dung các văn kiện trình Đại hội XI đề cập đến những vấn đề quan trọng của Đảng, của đất nước; các văn kiện đã được chuẩn bị công phu; kỹ lưỡng, khoa học và nghiêm túc, có sự đổi mới cả về nội dung và cách thể hiện; đã nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng thực tế tình hình của đất nước và của Đảng, có tính tổng kết và khái quát cao; đã tiếp thu nghiêm túc có chọn lọc ý kiến của đại hội đảng bộ các cấp, góp ý của các tổ chức và nhân dân; có nhiều điểm mới so với các văn kiện gửi đại hội đảng các cấp và công bố lấy ý kiến nhân dân, chất lượng được nâng lên; đã đạt được sự thống nhất cao trong những vấn đề lớn cả về lý luận và thực tiễn.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, giữa các văn kiện chưa có sự trùng khớp về một số nội dung, chưa thể hiện rõ tinh thần đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, sâu sát; một số chủ trương và giải pháp chưa cụ thể, sát thực và tính khả thi cao; chưa tập trung giải quyết những vấn đề vướng mắc trong thực tiễn, những vấn đề bức xúc của xã hội, của nhân dân. Một số ý kiến cho rằng cần xem lại một số nhận định, khái niệm, và một số chi tiết cụ thể để đảm bảo tính chính xác, thống nhất giữa các báo cáo cũng như giữa các phần trong mỗi báo cáo. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội đã phân tích làm sáng tỏ, sâu sắc thêm và bổ sung nhiều nội dung quan trọng, cả trong quan điểm chung và trong từng lĩnh vực cụ thể.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trương Tấn Sang đề nghị Đại hội cho tiếp thu ý kiến hợp lý, xác đáng để hoàn chỉnh các văn kiện Đại hội, đồng thời để chỉ đạo trong hoạt động thực tiễn sắp tới. Đối với một số vấn đề khó, còn có ý kiến khác nhau, xin ghi nhận để tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn sau đại hội XI. (Xem toàn văn Báo cáo).

Tại Hội trường, các đại biểu tiếp tục cho ý kiến vào Báo cáo tiếp thu, giải trình của Đoàn Chủ tịch Đại hội. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thu, giải trình và làm rõ thêm về một sô vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Tiếp đó, các đại biểu đã tiến hành ghi phiếu biểu quyết một số vấn đề thuộc nội dung các văn kiện Đại hội. – Danh sach uy vien bo chinh tri khoa 11

Cũng trong sáng nay, Ban Kiểm phiếu đã báo cáo trước Đại hội kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XI. Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI có 175 Ủy viên chính thức và 25 Uỷ viên dự khuyết. (Kết quả bầu cử và Danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa XI được giới thiệu toàn văn trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam)

Cuối giờ làm việc buổi sáng, các đại biểu tham dự Đại hội đã ghi phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Tổng Bí thư trong số các Ủy viên Trung ương chính thức khóa XI mới được bầu.

Buổi chiều, Đại hội nghỉ. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI họp phiên thứ nhất đề bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Xem tin mới nhất về đại hội đảng khóa 11

{ 0 comments… add one now }

Gửi phản hồi cho bài viết : Tin thời sự : Danh sách ủy viên bộ chính trị khóa 11

Leave a Comment